Home Đối Tác Quốc Tế

Đối Tác Quốc Tế

Tasmania University “UTas”

Thông tin chung Đại học Tasmania (UTAS) là trường đại học lâu đời thứ tư ở Úc và có bề...

Đại học Greenville University

Đại học Greenville (tên cũ là Greenville College) được thành lập vào năm 1892 bởi Giáo hội Giám lý...

Australian Catholic University

Trường đại học công giáo Úc (ACU) thành lập năm 1991, là một trong 38 trường đại học công...

Elmhurst College

Không chỉ là thành phố lớn thứ ba nước Mỹ với lối kiến trúc bậc nhất, Chicago còn là...

City University Of Seatle

Thông tin chung Được thành lập năm 1973, City University of Seattle (CityU) là một tổ chức giáo dục tư...

UTCC University

Đại học UTCC (University of the Thai Chamber of Commerce: Đại học của Phòng thương mại Thái Lan) là...

International Institute Of Business Networking

Thông tin chung về trường Trường kinh doanh IIBN tại St Petersburg là một trong những trường kinh doanh hàng...

University Of Bedfordshire

Thông tin chung về trường University of Bedfordshire nằm ở Luton và Bedford, hai thị trấn lớn ở phía bắc...