Đội Ngũ Giảng Viên

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN & CHUYÊN GIA CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU

Yếu tố thành công trong học tập ngoài sự nỗ lực, cố gắng của người học thì nhân tố không thể thiếu chính là người “chở đò” – các giảng viên trực tiếp giảng dạy, truyền kiến thức, kinh nghiệm thương trường cũng như cuộc sống tới học viên.

Với chương trình DAS++, đội ngũ giảng viên vừa có tâm, có tầm và có ảnh hưởng nhất định trong xã hội.

Đội ngũ giảng viên tại Việt Nam:

🇻🇳 TS. Vũ Xuân Quang – Tiến sĩ Kinh tế Đại học Kinh tế và Kinh doanh Viên, Áo

🇻🇳 TS. Hoàng Anh Tuấn – Tiến sĩ quản trị kinh doanh Đại học Nam California

🇻🇳 TS. Ngô Văn Cẩm – Tiến sĩ tại Texas A&M University, Mỹ.

🇻🇳 TS. Nguyễn Duyên Linh – Thạc sĩ Kinh tế phát triển tại Viện Quốc gia Nông học Paris – Grignon, Pháp

🇻🇳 TS. Trần Phương Lan – Tiến sĩ Kinh tế, hơn 26 năm công tác tại ĐHKTQD và ĐHQG Hà Nội

🇻🇳 TS. Nguyễn Hồng Thắng – Tiến sĩ kinh tế tài chính giảng dạy bộ môn Corporate finance.

🇻🇳 TS. Hà Tuấn Anh – Tiến sĩ Hệ thống thông tin và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Công nghệ Swinburne, Australia.

🇻🇳 TS. Hoàng Trung Dũng – Tiến sĩ Luật Kinh tế tại Đại học Tổng hợp Poitiers, Pháp.
Cùng nhiều giảng viên dày dạn kinh nghiệm khác…

Đội ngũ giảng viên tại nước ngoài:

🇷🇺 Nikolai Lukichev: Operational experience – Counsellor of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

🇷🇺 Alexander Souslin: PhD, operational experience – Chief of the Directorate of OAO Gazprom

🇷🇺 Ivan Evstigneev: PhD, operational experience – expert panel of project management of the international instrument engineering company

🇷🇺 Viktoria Vereshchyagina: PhD, operational experience – Chairman of the Chamber of Lawers

🇷🇺 Veronika Lizovskaya: PhD, operational experience: Marketing Expert Board in Siemens in Russia

🇷🇺 Alexander Shchelkanov: PhD, operational experience: Director of St.Petersburg Branch of Kofas (finance and insurance)

🇷🇺 Alexander Lapin: PhD, operational experience – CEO; Director responsible for finance and asset management of Eurosib Group managing company (St. Petersburg)

🇷🇺 Ksenia Kaisheva: operational experience – expert panel of marketing; the winner of the Government Competition for doctoral research projects.

🇷🇺 Viktor Timchenko: PhD, operational experience – expert panel of quality management; auditor of quality management systems

🇷🇺 Elizabeth Markovskaya: Phd, operational experience CFO of Baltinvest Group holding company

🇷🇺 Elena Trofimova: PhD, operational experience – City Finance Investment Bank – St. Petersburg, Russia

🇷🇺 Nikolai Lukichev: Operational experience – Counsellor of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

🇷🇺 Alexander Souslin: PhD, operational experience – Chief of the Directorate of OAO Gazprom

🇷🇺 Ivan Evstigneev: PhD, operational experience – expert panel of project management of the international instrument engineering company

🇷🇺 Viktoria Vereshchyagina: PhD, operational experience – Chairman of the Chamber of Lawers

🇷🇺 Veronika Lizovskaya: PhD, operational experience: Marketing Expert Board in Siemens in Russia

🇷🇺 Alexander Shchelkanov: PhD, operational experience: Director of St.Petersburg Branch of Kofas (finance and insurance)

🇷🇺 Alexander Lapin: PhD, operational experience – CEO; Director responsible for finance and asset management of Eurosib Group managing company (St. Petersburg)

🇷🇺 Ksenia Kaisheva: operational experience – expert panel of marketing; the winner of the Government Competition for doctoral research projects.

🇷🇺 Viktor Timchenko: PhD, operational experience – expert panel of quality management; auditor of quality management systems

🇷🇺 Elizabeth Markovskaya: Phd, operational experience CFO of Baltinvest Group holding company

🇷🇺 Elena Trofimova: PhD, operational experience – City Finance Investment Bank – St. Petersburg, Russia