Lịch Khai Giảng

CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG

LỊCH KHAI GIẢNG 

💥 Giảm 30% học phí DAS++ tại Việt Nam với các ứng viên có điểm trung bình học tập đại học trên 9.0/hoặc A+; Đạt danh hiệu đặc biệt trong các cuộc thi.

💥 Giảm 20% học phí DAS++ tại Việt Nam với các ứng viên đăng ký theo nhóm từ 3 trở lên

💥 Giảm 15% học phí DAS++ tại Việt Nam với các ứng viên do học viên, Alumni của FSB giới thiệu

💥 Giảm 10% học phí DAS++ tại Việt Nam tương đương một đồng hồ Smartwatch khi ứng viên đăng ký nhập học sớm trước ngày 31/7.

💥 Chứng chỉ của Đại học FPT

💥 Bằng MBA quốc tế do các trường đối tác của FSB cấp được công nhận trên toàn thế giới