Thi kiểm tra năng lực Tiếng Anh cùng CityU: IELTS không còn là lựa chọn duy nhất

0
2599

Từ cuối tháng 2/2020, CityU Việt Nam đã có đủ điều kiện để tổ chức thi Kiểm tra năng lực tiếng Anh cho sinh viên trước khi các bạn Seattle. Điều này tạo điều kiện cho sinh viên chuẩn bị chuyển tiếp sang CityU có một dịch vụ nộp hồ sơ nhập học “one-gate”, mà không cần phải đăng ký thi các kỳ thi tiếng Anh riêng biệt và đắc đỏ khác.

Hiện nay, để kiểm tra tiếng Anh cho sinh viên chuẩn bị vào trường, CityU sử dụng bài thi  iTEP (International Test of English Proficiency) – bài thi kiểm tra năng lực tiếng Anh theo chuẩn quốc tế do tổ chức giáo dục Boston Educational Services (bang California, Hoa Kỳ) quản lý và khảo thí bài thi.

Bài thi CityU tổ chức là bài thi ITEP. Một vài thông tin của bài thi này:

-Thông tin về ITEP Academic: https://www.itepexam.com/products/itepacademic/

-Bài thi thử: https://www.itepexam.com/schedule-itep/prepare/preview-test/

-Bài luyện thi: https://www.itepexam.com/schedule-itep/prepare/practice-tests/

-Các guidance khác: https://www.itepexam.com/schedule-itep/prepare/

 

Lưu ý: Cho đến hiện tại, CityU Việt Nam chỉ có thể tổ chức thi tại khu vực Tp. Hồ Chí Minh và Dành cho sinh viên đã & đang nộp đơn sang học tại CityU

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here